Praktisk info - Skovvejens Hyggebo - privat pasningsordning

Praktisk info og værd at vide

Godkendt privat pasningsordning

Jeg er godkendt som privat børnepasser, og har en privat pasningsordning, efter §78 i Dagtilbudsloven.
Læs mere om §78 her.
Læs mere om privat pasning her.

Der ydes forældretilskud og søskenderabat efter gældende regler.
Se reglerne her. Aalborg kommune, privat børnepasning.

Jeg er, af Aalborg kommune, godkendt til privat pasning af 5 børn.
Dette antal vil dog kun forekomme ved overlapningsperioder.

Tilsyn

Der føres mindst to tilsyn om året. Tilsynet skal sikre, at jeg som privat børnepasser, bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring – samt det danske sprog og kultur.
Derudover sikrer tilsynet, at de sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold er i orden.

Der er både anmeldte og uanmeldte tilsyn i den private pasningsordning.
Ved tilsynet lægges der vægt mine kompetencer. Formår jeg at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler.

Praktisk info

Her finder du info om godkendt privat pasningsordning og tilsyn.

Ferie

Her finder du info om ferie og lukkedage i Skovvejens Hyggebo.

Huskeliste

Her finder du info om hvad du skal medbringe i Skovvejens Hyggebo.

Kost

I Skovvejens Hyggebo får dit barn en sund og varieret kost.

Ledige pladser

Her får du er overblik over ledige pladser i Skovvejens Hyggebo.

Priser

Info om priser og tilskud for pasning i Skovvejens Hyggebo.

Sygdom

Hvad er vigtigt at vide i forbindelse med sygdom eller fridage i Skovvejens Hyggebo.

Vikar

Her finder du info om brug af vikar i Skovvejens Hyggebo.

Åbningstider

Her finder du info om åbningstider i Skovvejens Hyggebo.