Priser for plads i privat pasning i Aalborg - Skovvejens Hyggebo

Priser

Priser for 2024 i Skovvejens Hyggebo, den private pasningsordning

Pris og tilskud reguleres hvert år den 1. januar.

Pris for en fuldtidsplads hos mig
9000 kr. pr. måned

Tilskud fra kommunen
6663 kr. pr. måned

Egenbetalingen
2337 kr. pr. måned

Evt. deltidsplads
Ring og forhør +45 40 75 74 35

Beløbet skal være til disposition på min bankkonto senest den 1. bankdag i måneden

Tilskud

Der ydes tilskud samt søskenderabat efter gældende regler i Aalborg kommune.
Der gives ikke tilskud under barsel (inkl. fædreorlov, forældreorlov) vedr. pasningsbarnet.

Betaling

Der er betaling i alle årets 12 måneder, uanset ferie eller sygdom.

Opsigelse

Opsigelsesvarslet for begge partner er løbende måned plus 1 måned.
Det skal ske skriftligt. Modparten skal have opsigelsen senest den sidste dag i den foregående måned.

Angående de mere formelle ting omkring privat pasning, henviser jeg til
“Privat børnepasning, Aalborg kommune”.

Praktisk info

Her finder du info om godkendt privat pasningsordning og tilsyn.

Ferie

Her finder du info om ferie og lukkedage i Skovvejens Hyggebo.

Huskeliste

Her finder du info om hvad du skal medbringe i Skovvejens Hyggebo.

Kost

I Skovvejens Hyggebo får dit barn en sund og varieret kost.

Ledige pladser

Her får du er overblik over ledige pladser i Skovvejens Hyggebo.

Priser

Info om priser og tilskud for pasning i Skovvejens Hyggebo.

Sygdom

Hvad er vigtigt at vide i forbindelse med sygdom eller fridage i Skovvejens Hyggebo.

Vikar

Her finder du info om brug af vikar i Skovvejens Hyggebo.

Åbningstider

Her finder du info om åbningstider i Skovvejens Hyggebo.